Výmena tonerovej kazety na tlačiarni Lexmark E350

Výmena tonerovej kazety na tlačiarni Lexmark E350

Po zobrazení hlásenia 88 Toner low by ste mali objednať kazetu s tonerom. Pri zobrazení tohto hlásenia je možné ešte vytlačiť niekoľko stoviek strán. Majte k dispozícii novú kazetu s tonerom, ak je sýtosť tlače pri súčasnej kazete slabá, výmena za  kazety za novú bude otázkou pár strán.

Postup pri výmene kazety s tonerom

1. Vypnite tlačiareň.

2. Stlačením tlačidla na ľavej strane tlačiarne uvoľnite a spustite predné dvierka.

3. Vyberte kazetu s tonerom: a) Stlačte tlačidlo na kazete s tonerom. b) Pomocou držiaka vytiahnite kazetu s tonerom smerom nahor a von.

4. Rozbaľte novú kazetu s tonerom.

5. Kazetu s tonerom poriadne popretriasajte do všetkých strán, aby došlo k pravidelnému rozloženiu tonera.

 

6. Novú kazetu s tonerom inštalujte tak, že zarovnáte biele kolieska na kazete s tonerom s bielymi šípkami na vodiacich lištách sady fotovalca. Kazetu s tonerom zatlačte čo najhlbšie. Ak je kazeta s tonerom správne inštalovaná, počujete kliknutie.

7. Zatvorte predné dvierka.

8. Znova zapnite tlačiareň.

 

Zdroj: https://www.lexmark.com/cs_cz.html

Zanechaj odpoveď

*
**Nebude zverejnený
*Stránka url s http://
*
Produkt bol pridaný na porovnanie!