Chyby elektriky a zapojenia tlačiarne

Chyby elektriky a zapojenia tlačiarne

Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne nie sú skonštruované na bezdrôtovú prevádzku, bezdrôtovú z pohľadu elektriky a teda nemôžu fungovať na batérie. Na to aby tlačiareň fungovala normálne, je potrebný konzistentný spoľahlivý príkon.

Niektoré chyby ako neobvyklé správanie sa tlačiarne pri zapínaní, uspávaní, alebo počas pracovného procesu môžu byť zapríčinené práve nevhodným, nekonzistentným elektrickým príkonom na vstupe do zariadenia.

Niektoré negatívne prejavy správania sa tlačiarne, ktoré môžu mať súvis s elektrikou a napájaním:

- Tlačiareň sa nezapne
- Tlačiareň „váha“ so zapnutím
- Kontrolný panel tlačiarne je zamknutý, alebo neodpovedá
- Tlačiareň sa samovoľne vypne a zapne

Pár odporúčaných krokov, ktoré nám pomôžu rozhodnúť či príkon, alebo jeho nedostatok sú príčinou hore uvedených symptómov. Začneme od tých najjednoduchších:

- Uistite sa že tlačidlo Zap/Vyp je v pozícii Zapnuté. Niektoré tlačiarne majú 2 zapínacie tlačidla, obe by mali byť skontrolované

Častým riešením samovoľného vymazania chyby je jednoduché Vypnutie / Zapnutie tlačiarne. Vypnite tlačiareň, nechajte ju vypnutú po dobu aspoň 60 sekúnd, následne ju zapnite. Opätovné nabehnutie tlačiarne na prevádzkový režim môže trvať aj 10 minút, vzhľadom na odstraňovanie chyby.

Izolujte tlačiareň

V prípade výskytu problému by sme mali v prvom rade vylúčiť chyby súvisiace so zapojením a kabelážou tlačiarne. Aby sme toto mohli vylúčiť ako príčinu, je potrebné otestovať každý jeden kábel a koncovku. Postupujme nasledovne, týmito krokmi:

- Vypnite tlačiareň.

- Odpojte všetky káble okrem napájacieho.

- Zapnite tlačiareň.

- Ak sa tlačiareň zapne správne, vypnite ju, zapojte jeden z odpojených káblov a opäť ju zapnite. Ak tlačiareň bude mať problém so zapnutím, problém je v poslednom zapojenom kábli, jeho koncovke, alebo sieti.

- Opakujte tento eliminačný proces so všetkými káblami, určíte tým zdroj problému prečo tlačiareň netlačí.

- Vymeňte poškodený kábel.

 

Skontrolujte zdroj napájania, výstup / zásuvku do ktorej je tlačiareň zapojená

- Zapojte tlačiareň na priamo do inej zásuvky, do takej o ktorej ste si istý že je v poriadku. Pre tento testovací účel nezapájajte tlačiareň do záložného zdroja, predlžovačky, alebo UPS (uninterruptible power supply). Ak sa pri zapojení do overenej zásuvky problém už nevyskytuje, ale v predošlých prípadoch pri zapojení do jedného z týchto špecifických zdrojov /záložný zdroj, predlžovačka, UPS) sa prejavil, potom problémom je práve tento zdroj.

Uistite sa že obe konce napájacieho kábla sú zapojené správne. Prekontrolujte napájací kábel, či nie je niekde zalomený, alebo odhalený. Ak áno, vyskúšajte iný kábel.

Odpojte všetky zariadenia ktoré sú zapojené v tej istej zásuvke, alebo sú v tom istom obvode ako Vaša tlačiareň. Obzvlášť ak dané zariadenia sú agregátmi, ktoré často striedajú svoj cyklus medzi ON a OFF. Napr. laserová tlačiareň, kopírka, kávovar, rýchlovarná konvica. Ak sa takýto typ zariadenia zapína a vypína, môže zapríčiniť krátkodobý pokles napätia, čo zas môže ovplyvniť výsledky testu zapojenia tlačiarne.

Ak je to možné, odmerajte aj sieťové napätie a porovnajte ho s požadovanou špecifikáciou. Tú sa dozviete v manuáli Vášho zariadenia, alebo kontaktujte podporné stránky výrobcu danej tlačiarne.

Ak sme eliminovali podozrenia na chybné káble, zapojenie, zdroj napájania a problém divného správania sa tlačiarne stále pretrváva, potom je čas pozrieť sa aj na tlačiareň samotnú. V takom prípade neváhajte a kontaktujte našu firmu, radi Vám pomôžeme.

 PrintMaster.sk

 info@printmaster.sk

 Tel.: 0911242377

 Tlačiarne | Servis | Tonery

107Komentáre


    Zanechaj odpoveď

    *
    **Nebude zverejnený
    *Stránka url s http://
    *
Produkt bol pridaný na porovnanie!