Inovácie v recyklácií tonerových materiálov.

Inovácie v recyklácií tonerových materiálov.

Veľkí výrobcovia tlačiarní sa z ekologických a ekonomických dôvodov snažia o opätovné využívanie svojich zdrojov a to recykláciou niektorých dielov tlačiarní. Spoločnosť Lexmark opisuje svoj prístup k životnému prostrediu spracovaním použitých tonerových kaziet takto:

Byť dobrým enviromentálnym hospodárom a snažiť sa zachovávať prírodné zdroje je integrovanou súčasťou dizajnu každého Lexmark produktu s dôrazom na nakladanie s materiálmi a s ich opätovným použitím. Firma vytvorila inovatívny recyklačný proces, tzv. LCCP /Lexmark Cartridge Collection Program/, na opätovné používanie komponentov laserových tonerov, realizuje ho vo svojej výrobnej pobočke v meste Juarez, Mexiko.

 Obr.: Lexmark cyklus LCCP, zdroj: https://www.lexmark.com/

Pred implementáciou tohto procesu bol nanášací valec z použitého cartridgu sotva použiteľný aj následne do renovovaného tonera. Valec totiž používaným získava ťažko odstrániteľný film tonerového prachu na svojom pogumovanom povrchu, čo zabraňuje jeho opätovnému použitiu. Testovaním sa odhalilo, že životnosť valca je výrazne vyššia a valec môže byť znovu použiteľný ak je film z tonera odstránený. Inžinieri Lexmarku vyvinuli neobvyklý systém čistenia na odstránenie tonerového filmu bez poškodenia, alebo zmeny vlastností nanášacieho valca, použitím špeciálneho zariadenia a čistiacich prostriedkov.

 

 Obr.: zrecyklovaný a očistený nanášací valec, zdroj: https://www.lexmark.com/

Možnosť opätovného používania nanášacích valcov znamená pre Lexmark značné enviromentálne úspory. Požitie renovovaného nanášacieho valca namiesto nového v intenciách objemov prvovýroby, má na ochranu prírodných zdrojov významný vplyv a je prevenciou znečistenia zo získavania vstupných surovín. V roku 2016 bolo do renovovaných tonerov použitých vyše 200.000 použitých valcov. A na dôvažok aj ušetrených cez 400.000 galónov vody, vďaka zaradeniu procesu recyklácie čistiacej vody počas čistenia. Spoločnosť Lexmark bol dokonca ocenená cenou ML100 Frost & Sullivan’s Manufacturing Leadership Council v oblasti ekologickej udržateľnosti za recykláciu nanášacích valcov.

Zdroj: https://csr.lexmark.com/innovation.php

Zanechaj odpoveď

*
**Nebude zverejnený
*Stránka url s http://
*
Produkt bol pridaný na porovnanie!