Čo znamená 5 percentné referenčné pokrytie strany?

Čo znamená 5 percentné referenčné pokrytie strany?

Výrobcovia tonerov používajú pri definícii výdatnosti tonerovej kazety kvantifikačný údaj "počet výtlačkov / na tonerovú kazetu“ v jednotke [ks výtlačkov] resp. [ks strán].

Táto definícia sa vzťahuje na pokrytie za určitých podmienok. Konkrétne sa jedná o 5 percentné pokrytie strany. Detailnú definíciu určuje priemyselný štandard ISO 24711.

Pre predstavu bežného spotrebiteľa toneru je približná hustota 5%ného pokrytia znázornená na priloženom obrázku.

Skutočný, reálny počet výtlačkov je však determinovaný viacerými faktormi, ako typ papiera, hustota atramentu, atď.

PrintMaster

Zanechaj odpoveď

*
**Nebude zverejnený
*Stránka url s http://
*
Produkt bol pridaný na porovnanie!